Formand

Niels Gram
Mobil: 40 20 60 31
Email:
niels.gram@outlook.dk

Næstformand

Jan Nyborg
Mobil: 27 62 98 38
Email:
jan-nyborg@privat.dk

Kasserer

Ole Nielsen
Mobil: 22 79 50 06

Email:
onsaks@post.tele.dk

Sekretær

Susanne Keller
Mobil: 25 36 40 77
Email: susannekeller@msn.com

Medlem

Anders Michaelsen
Mobil: 54 55 15 01

Email:
ami@hertels.dk

Medlem

Søren Ishøj
Mobil: 23 83 85 02
Email: brandstrupautorep@gmail.com

Medlem

Allan Christensen
Mobil: 20 75 57 30
Email:
aogd@mkpost.dk

Forretningsorden – Læs her
Bestyrelsens opgaver og kompetencer – Læs her
Bestyrelsesmedlemmers og udvalgenes funktioner og ansvar – Læs her
Målsætning og strategi for 2024 – 2028 – Læs her