GOLFKLUBBENS VENNER.

Formålet med Golfklubbens Venner er udelukkende at indsamle så mange gaver til klubben som muligt. Som en registreret almennyttig forening kan golfklubben årligt modtage momskompensation på op til 100.000 kr. fra staten, hvis der indsamles mindst 100 gaver af mindst 200 kr./stk.

Gaver skal være af mindst 200 kr. årligt. Gavebeløbene er fradragsberettigede, som klubben indberetter til Skat året efter donationen.

Alle medlemmer, ikke-medlemmer, personer og firmaer kan være medlem af Golfklubbens Venner. Sammen med indmeldelsen skal der oplyses cpr/cvr-nummer, navn og adresse. Dette gøres til klubben, enten per telefon 22 93 26 55 eller ved personlig henvendelse til sekretariatet. Efterfølgende sendes en opkrævning på det ønskede gavebeløb.

Medlemskabet af Golfklubbens Venner kan til enhver tid opsiges uden varsel.