Instrukser for banelukninger og
tidsreservationer for sæson 2022.

Klubbens medlemmer og nye golfere.

Medlemmer, som ønsker at spille, skal bestille tid via Golfbox, med start på hul nr. 1. I perioder, hvor alle tider er bookede, er sekretariatet bemyndiget til at slå bolde med 1 eller 2 spillere sammen for at skabe ledige starttider.

Start på hul nr. 10 uden tidsbestilling og 9-hullers spil, er tilladt på hverdage før kl. 9. I åbningstiden, efter kl. 9, kan man forespørge i sekretariatet om tilladelse til at starte på hul nr. 10.  Spillet forudsætter, at der ikke befinder sig spillere på hul 8 og 9, inden man starter. Man har ingen rettigheder og skal uopfordret lukke bagfra kommende hold igennem.

Nye golfere, der skal spille fire huller på den store bane som en del af golfprøven, kan spille hul 10-13 uden forudbestilling, forudsat at der er plads på hullerne. Der skal vises hensyn til spillere, som er i gang med deres runde. Modsat skal der også fra de etablerede spillere vises hensyn til de nye kommende medlemmer.

Gæstespillere.

Gæstespillere kan bestille tid via Golfbox eller ved at kontakte kontoret, med start på hul nr. 1. Grupper på 25-40 spillere kan forespørge om en baglæns gunstart, forudsat et starttidspunkt senest kl. 10. Store grupper på 60+ personer kan forespørge om en gunstart, forudsat et starttidspunkt senest kl. 10. Det er i begge tilfælde kontorets afgørelse, om der er tid og plads på banen. Andre spillere, som på forhånd måtte have reserveret start i det berørte tidsrum, skal kontaktes og acceptere en anden starttid eller aflysning.

Klubberne-i-klubben.

Som udgangspunkt skal Klubberne-i-klubben følge de samme principper og kriterier som gæstespillere. Det vil sige at, gunstart kræver, at der er 60+ personer og start senest kl. 10. Baglæns gunstart kræver, at der er 25-40 personer med start senest kl. 10. Ellers vil der være almindelig start på hul nr. 1. For sæsonen 2022 foreslås dog en ordning, hvor der anvendes en form for gunstart for klubberne, selvom det vil blokere forholdsvis mange starttider på hul nr.1. Med de nuværende antal spillere i klubberne, betyder det at,

Dameklubben og Manneklubben har starttider hhv. tirsdage og onsdage eftermiddag. Der bliver lavet en baglæns gunstart på det ønskede starttidspunkt, som er afpasset efter det forventede antal spillere. Det betyder f.eks. for Manneklubben, at hvis der er ca. 40 spillere, så bruges hul 1 plus 10-18 som starthuller. Hul nr.1 lukkes i 2timer 15min. fra starttidspunktet og også i 2timer 15 min. 4 timer før starten. På den måde sikres at hul 10-18 er tomme, når starten lyder. Dameklubben vil blokere hul nr.1 i kortere tid, men bruger ellers samme princip (afvigelser kan aftales med kontoret). Hvis klubberne starter så sent som muligt, vil det frigive attraktive starttider om formiddagen. Og hvis klubberne tillader deres medlemmer at starte på andre tidspunkter til individuelle runder, så vil det lette presset på   det faste starttidspunkt.

Seniorklubben har starttider på torsdage. Så længe der er 60+ spillere og starttidspunktet er senest kl. 10, kan der tillades gunstart med en banelukning frem til ca. kl. 12.30.

Kaninklubben har starttider om mandagen. Der gennemføres lukning af baghullerne (10-18) med gunstart kl. 17.30. Deltagerne spiller 9 huller. Der bliver lavet en advarsel i Golfbox for starttiderne kl. 13.30 – 17.30. Begyndere, som skal spille fire huller på stor bane, spiller også på baghullerne. Hullerne 1-9 er åbne for andre spillere.

Turneringer, matcher mm.

Planlagte turneringer og matcher skal meddeles til kontoret i så god tid som muligt. Afhængig af aktivitetens art og omfang skal banen lukkes eller hul nr. 1 blokeres, sådan at spillerne har banen til rådighed i det planlagte tidsrum. Ved DGU-turneringer følges DGU’s instrukser og i øvrigt skal det så vidt muligt sikres, at deltagerne kan spille uforstyrret.