Trailer til udlejning

Klubbens medlemmer kan leje Maribo Sø Golfklubs trailer til transport af golfudstyr mod betaling af 50 kr. pr. døgn.

Bestilling og betaling skal ske ved henvendelse til sekretariatet. Traileren udlejes efter først-til-mølle-princippet. Udlejning til DGU- eller andre planlagte turneringer har dog fortrinsret.