NÅR SKADEN ER SKET
Golfspillere udsætter sig selv og andre for farer under spillet på banen. Heldigvis sker det kun sjældent, at nogen kommer til skade med varige mén, eller at der sker tingskade på biler, huse eller andet.

Når det sker, melder spørgsmålet sig om, hvornår man er forpligtet til at yde erstatning.

Erstatningspligten
Erstatningspligten i det danske retssystem har sin udgang i culpa-reglen, d.v.s. kort fortalt at den, der forvolder skaden, har pligten til at yde erstatning, hvis der er handlet forsætligt eller uagtsomt. Den indtrådte skade skal være påregnelig, så man kan bebrejde skadevolderen for ikke at have forudset konsekvenserne af handlingen – ”du kunne have sagt dig selv, at det ville ske”. Det tab, der lides, skal kunne gøres op i penge.

En af golfens etiketteregler siger, at en golfspiller ikke må slå til sin bold, hvis der er den mindste fare for at bolde kunne ramme andre personer, som færdes på eller udenfor banen og som ikke har givet signal til, at man må slå. Det er i den forbindelse uden betydning, at der kan være tale om uvedkommende, der færdes på banen uden ret til det. Den korrekte golfspiller råber naturligvis ”fore”, men det er i sig selv ikke nok til at slippe for ansvar, hvis skaden alligevel sker.

Skadevolderen er ansvarlig
Det er altid skadevolderen, som er ansvarlig og klubben kan aldrig drages til ansvar for disse handlinger. Hvis man vil undgå at skulle betale erstatning af egen lomme, skal man have tegnet en ansvarsforsikring. Det er dog en sandhed med modifikationer. Gennem DGU betaler klubben hvert år til en kollektiv forsikring i Tryg, som sikrer, at bevislige skader på ting og personer, som er forårsaget af golfspillere, som imidlertid ikke har givet sig til kende og påtaget sig ansvaret, kan blive erstattet via forsikringen. En sådan skade skal anmeldes til klubben, som tager sig af sagen.

Er der tale om, at man rammer en person, der ikke er synlig, i det øjeblik, man slår til bolden, er der tale om en uforsætlig handling, og ansvaret for skaden påhviler den skadelidte. Det er oftest ved teestedet på hul 7 og 13, at sådanne situationer opstår.

Hvis man står på drivingrange, skal man være opmærksom på færdslen på Refshale Byvej, men også Blæsenborg Alle, hvis man er langtslående med driveren. Derfor skal man vente, til der er fri bane.

Tryg – kollektiv ansvarsforsikring – Kan læses her

Golfbiler og udstyr
Hvis en spiller lejer en af klubbens golfbiler skal vedkommende være fyldt 18 år. Golfbilen er ansvars- men ikke kaskoforsikret. Forsikringen dækker derfor kun ting- og personskader på tredje person, men ikke skader sket på føreren eller golfbilen. Alle klubbens motoriserede køretøjer er kun ansvarsforsikret og ingen af dem er godkendt til at køre på offentlig vej. Man skal derfor være særligt agtpågivende, når man krydser Blæsenborg Alle eller Refshale Byvej på sin runde. Dette er ikke et forsikringsspørgsmål – det henhører under færdselsloven.

Golfudstyr, som opbevares i bagskab på klubbens grund, er ikke forsikret af klubben, men det kan forsikres ved kontakt til eget forsikringsselskab.