KONTINGENTTYPER OG PRISER

Kontingent opkræves i marts og juli måned. Senior-medlemmer har mulighed for månedsvis betaling af kontingent. Ved indmeldelse i løbet af et halvår betales forholdsmæssigt kontingent. Udmeldelse kan ske til udgangen af et halvår. Ved skift fra Senior til et Flex eller Flex Plus medlemskab betales 750 kr. i administrationsgebyr.

juli – december
2022

januar – juni
2023

DGU korttype

Junior (0-18 år)

775 kr.

775 kr.

DGU

Junior u/banetilladelse*

390 kr.

390 kr.

–  

Ungsenior (19-25 år)

1.930 kr.

1.930 kr.

DGU

Ungsenior, i uddannelse

815 kr. 

815 kr.

DGU

Senior (26+ år)

3.100 kr.

3.100 kr.

DGU

Long distance (26+ år)**

2.030 kr.

2.030 kr.

DGU

Flex (26+ år)

600 kr.

600 kr.

DGU-F

Flex plus (26+ år)***

1.100 kr.

1.100 kr.

DGU-F

Flex 75 (75+ år)

1.780 kr.

1.780 kr.

DGU-F

* Junior uden banetilladelse har adgang til Pay & Play banen og træningsområderne.

** Long distance kræver fuldt medlemskab i en anden golfklub, organiseret i DGU, som primær klub.

*** Flex plus kontingent indeholder årligt 5 greenfee billetter, som gælder i kalenderåret.


Passiv medlem


300 kr./år

Kontingent rettigheder og fordele

Junior,
Ungsenior,
Senior

Flex,
Flex plus

Flex 75 

Long
distance

Gratis driving range bolde

X

X

X

X

Adgang til trænings-områder

X

X

X

X

Frit spil på Pay&Play banen

X

X

X

X

Frit spil på 18-hullers banen

X

_

_

X

9-hullers spil/dag, hverdage

X

_

X

X

Greenfee ordning, venskabs-klubber*

X

_

_

X

Tag en gæst med

X**

_

* Seniorer og Ungseniorer spiller til 1/2 greenfee i klubberne Halsted Kloster Golfklub, Golfklubben Storstrømmen, Falster Golfklub, Marielyst Golfklub og Skive Golfklub.

** Seniorer og Ungseniorer kan én gang per kalenderår medtage én gæst til halv pris af normal greenfee. 
Kan ikke kombineres med andre rabatordninger.