Personer, der har ydet en særlig fortjenstfuld indsats for Maribo Sø Golfklub eller på anden vis har haft en særlig betydning for klubben, kan af bestyrelsen udnævnes til Æresmedlem.Æresmedlemmet er livsvarigt kontingentfrit medlem af klubben og har et medlems rettigheder i øvrigt. Æresmedlemmet modtager et diplom og markeres på klubben hjemmeside.

Navn Dato Funktion
Niels Overgaard 29. marts 2007 Tidligere formand
Erik Rask 29. marts 2007 Tidligere chefgreenkeeper