Klubbens medlemmer har frie bolde (betalt over kontingentet) til benyttelse på driving Range.
Greenfeegæster har frie bolde inkl. greenfeeprisen.
Boldkurvene sættes tilbage ved boldmaskinen efter brug.

Regler for benyttelse af drivingrange. Drivingrange må benyttes af:
Medlemmer af Maribo Sø Golfklub med gyldigt bag- eller begyndermærk
Greenfeespillere med gyldig greenfeekvittering
Fremmede spillere der trænes af Pro’en (man må øve ½ time før og efter aftalt tid

Benyttelse af området sker på eget ansvar.

Det er forbudt:

at slå over hegnet til Blæsenborg Allé
at slå når der samles bolde eller arbejdes på området
at spille ind på indspilsgreenen og par 3 banens greens fra udslagsstederne på drivingrange eller fra drivingrange
der er forbudt og bruge driving range boldene på par 3 banen og 18 hullers banen
at slå bolde der ligger på driving range tilbage mod udslagsmåtterne
at slå bolde til greens på par 3 banen

Yderligere regler:
Visse udslagssteder er forbeholdt Pro’en og skal forlades på forlangende
Driving bolde må kun benyttes på drivingrange, i øvebunker og på indspilsgreenen

Regler for benyttelse af indspilsområdet. Må benyttes af:
Medlemmer af Maribo Sø Golfklub med gyldigt bag- eller begyndermærke
Greenfeespillere med gyldig greenfeekvittering
Fremmede spillere der trænes af Pro’en (man må øve ½ time før og efter aftalt tid)
at øve når der er personer på greenen

Yderligere regler:
Turf skal lægges på plads
Der skal rives i bunker
Boldnedslagsmærker skal udbedres

Regler for benyttelse af puttinggreenen. Puttinggreenen må benyttes til putting af:
Medlemmer af Maribo Sø Golfklub med gyldigt bag- eller begyndermærke
Greenfeespillere med gyldig greenfeekvittering
Fremmede spillere der trænes af Pro’en (man må øve ½ time før og efter aftalt tid)

Det er forbudt:
at spille ind fra steder uden for greenen
at slå turf op eller forårsage nedslagsmærker


Bestyrelsen 2007