DGU har revideret deres anbefalinger, så begrænsningen med at man kun kan spille med familiemedlemmer og faste spillepartnere ikke længere er gældende. Det betyder, at der åbnes op for spil med alle, forudsat at man fortsat overholder myndighedernes anbefalinger vedrørende afstand, hygiejne osv.

Helt konkret betyder det for Maribo Sø Golfklub, at der åbnes yderligere op, så
-Klubberne i klubben kan gennemføre deres spilledage. Der må dog ikke ske fælles samling før og efter spillerunden. Spillerne kan tilmelde sig på Golfbox. Scorekort kan afleveres til turneringslederen på en måde, så fysisk berøring så vidt muligt undgås. Aftal en bestemt fremgangsmåde i de respektive Klubber!
-Turneringer kan afvikles, forudsat at fælles samling og præmieoverrækkelse ikke sker.
-andre retningslinjer, som er beskrevet i den seneste udmelding fra fredag den 17. april, er stadigvæk gældende.

Pbv
Lars Nøhr

Kategorier: Nyheder