Som følge af de udbredte skader på banen, forvoldt af fugle, som gør at det ikke er fair for spillet, indføres en midlertidig foranstaltning for disse områder.

>>>Områder med skader efter fugle vil, indtil greenkeeperne får udbedret disse, være at betragte som “Unormale baneforhold” (areal under reparation) og der gives lempelse i henhold til regel 16.1a, hvor der droppes ud til nærmeste sted med fuld lempelse uden straf, ikke nærmere hullet. Bolden må renses inden drop.
Områderne vil IKKE nødvendigvis være markeret med pæle, plader eller farvede streger, hvorfor det er op til den enkelte spiller, sammen med markør, at beslutte om bolden ligger i et område der er omfattet af ovenstående. Spillede runder vil kunne indberettes som tællende.<<<
Turnerings- og Lov & Regeludvalg

Kategorier: Nyheder