Bestyrelsen har konstitueret sig som følgende:

Formand – Niels Gram
Næstformand – Jan Nyborg
Kasserer – Jan Nyborg
Sekretær – Susanne Keller
Medlem – Jens Ødegaard
Medlem – Anders Michaelsen
Medlem Jørn Lavtsen
Medlem – Peter Buhl Skjold