Foredragsholder Jesper Bøgh gav de fremmødte en informativ aften.
I pausen blev der serveret kaffe og kage.
Der var god spørgelyst.
På https./youtube.com/user/FemernAS/videos kan man se diverse
film om Femern Bælt-tunnelen.

Her er lidt stemningsbilleder

Kategorier: Nyheder