Sponsorater

Hvorfor sponsere i Maribo Sø Golfklub?

  • Du kommer i kontakt med en sportsgren, som i Danmark har den allerstørste vækst.

  • Du får mulighed for at komme i kontakt med et meget købestærkt publikum.

  • Du får eksponeret dine produkter, ydelser eller virksomhed på bedste vis.

  • Du kommer i kontakt med det nære område, samt det store opland.

Oversigt
Firma-sponsorat – med ét medlemskab
Firma-sponsorat – med to medlemskaber
Teesteds-sponsorat – et hul på 18 hullers bane
Teesteds-sponsorat – et hul på 9 hullers bane
Flagsponsor – 18 hullers bane
Flagsponsor – 9 hullers bane
Reklamer i hulkopper – 18 hullers bane
Reklame i hulkopper – 9 hullers bane
Next-tee – Hul 1-9 på 18 hullers bane
Next-tee – hul 10-18 på 18 hullers bane
Matchsponsor
Golfcar-reklame
Reklameflag på puttinggreen
Andre skilte
Reklame på klubbens hjemmeside
Reklame på infoskærm
Reklame på drivingrange, 22 måtter, venstre side
Reklame på drivingrange, 22 måtter, højre side
Holdsponsor
Greenfee-kuverter
Company Day
Se nedenstående specifikationer:

 

Firma – sponsorat Klubben leverer:
Reklame på et Teested
eller
Reklame på 9 Next Tee skilte-forhuller
eller
Reklame på Next Tee skilte-bahuller
eller
Reklame på flag på Puttinggreen
eller
Reklame i hulkopper på 9 hullers bane
eller
Flagsponsor på 9 hullers bane
og
Reklame på Info-skærm
Reklame på Hjemmeside
Reklame på Scorekort
10 greenfee til 18 hullers bane – med gyldighed i én sæson.
Invitation for to personer til det mulige årlige sponsorarrangement.
Teested – sponsorat
18 hullers bane
Klubben leverer:
Reklame på et Teested
Reklame på Infoskærm
Reklame på Hjemmeside
Reklame på Scorekort
10 greenfee til 18 hullers bane med gyldighed i en sæson.
Invitation for to personer til det mulige årlige sponsorarrangement.
Teested – sponsorat
9 hullers banen
Klubben leverer:
Reklame på et Teested
Reklame på Infoskærm
Reklame på Hjemmeside
5 greenfee til 18 hullers bane med gyldighed i en sæson.
Invitation for to personer til det mulige årlige sponsorarrangement.
Flag – sponsor på
18 hullers banen
Klubben leverer:
Reklame på alle flag
Reklame på Infoskærm
Reklame på Hjemmeside
Reklame på scorekort
10 greenfee til 18 hullers bane med gyldighed i en sæson.
Invitation for to personer til det mulige årlige sponsorarrangement.
Flag – sponsor på
9 hullers banen
Klubben leverer:
Reklame på alle flag
Reklame på Infoskærm
Reklame på Hjemmeside
Reklame på scorekort
10 greenfee til 18 hullers bane med gyldighed i en sæson.
Invitation for to personer til det mulige årlige sponsorarrangement.
Hulkop – sponsor på
18 hullers banen
Klubben leverer:
Reklame i alle hulkopper
Reklame på Infoskærm
Reklame på Hjemmeside
Reklame på scorekort
10 greenfee til 18 hullers bane med gyldighed i en sæson.
Invitation for to personer til det tmulige årlige sponsorarrangement.
Hulkop – sponsor på 9 hullers banen Klubben leverer:
Reklame i alle hulkopper
Reklame på Infoskærm
Reklame på Hjemmeside
Reklame på scorekort
10 greenfee til 18 hullers bane med gyldighed i en sæson.
Invitation for to personer til det mulige årlige sponsorarrangement.
Next tee – skilt
på hul 1 – 9
på 18 hullers banen
Klubben leverer:
Reklame på next tee-skilte
Reklame på Infoskærm
Reklame på Hjemmeside
Reklame på scorekort
10 greenfee til 18 hullers bane med gyldighed i en sæson.
Invitation for to perosner til det mulige årlige sponsorarrangement.
Next tee – skilt
på hul 10 – 18
på 18 hullers banen
Klubben leverer:
Reklame på nexttee-skilte
Reklame på Infoskærm
Reklame på Hjemmeside
Reklame på scorekort
10 greenfee til 18 hullers bane med gyldighed i en sæson.
Invitation for to perosner til det mulige årlige sponsorarrangement.
Matchsponsor Klubben leverer:
Gratis deltagelse i matchen for 4 spillere
Reklame på Infoskærm (op til matchen)
Reklame på hjemmeside (op til matchen)
Evt. anden profilering efter aftale.
10 greenfee til 18 hullers bane med gyldighed i en sæson.
Invitation for to personer til det mulige årlige sponsorarrangement.
Fordeling af sponsorbeløb:
Kr. 3.500 til Golfklubben Maribo Sø
Fordeling af sponsorbeløb kr. 8.000.
Præmiebeløb i alt kr. 8.000, vejlende:
A-række: i alt kr. 2.800 fordelt med kr. 1.500 – 800 – 500.
B-række: i alt kr. 2.100 fordelt med kr. 1.200 – 600 – 300.
C-række: i alt kr. 1.400 fordelt med kr. 800 – 400 – 200.
Nærmest hul + længste drive: ialt 1.700 kr. til deling.
Sponsors egne produkter kan uddeles som klappræmier m.m.
Reklame på klubbens
hjemmeside
Reklame på infoskærm
i klubhuset
Golfcar – sponsor Klubben leverer:
Soloreklame på klubbens Golfcar.
Reklame på Infoskærm
Reklame på Hjemmeside
10 greenfee til 18 hullers bane med gyldighed i en sæson.
Invitation for to personer til det mulige årlige sponsorarrangement.
Puttinggreen – sponsor Klubben leverer:
Reklame på alle puttinggreenflag.
Reklame på Infoskærm.
Reklame på Hjemmeside.
Reklame på scorekort.
10 greenfee til 18 hullers bane med gyldighed i en sæson.
Invitation for to personer til det mulige årlige sponsorarrangement.
Drivingrange – sponsor Klubben leverer:
Reklame på alle 22 drivingrangemåtter venstre side.
Reklame på Infoskærm.
Reklame på Hjemmeside.
10 greenfee til 18 hullers bane med gyldighed i en sæson.
Invitation for to personer til det mulige årlige sponsorarrangement.
Drivingrange -sponsor Klubben leverer:
Reklame på alle 22 drivingrangemåtter højre side.
Reklame på Infoskærm.
Reklame på Hjemmeside.
10 greenfee til 18 hullers bane med gyldighed i en sæson.
Invitation for to personer til det mulige årlige sponsorarrangement.
Andre sponsorskilte Klubben leverer:
Reklame efter aftale.
Hold – sponsor Sponsor betaler tøj samt tryk på tøjet til hele holdet.
Reklamer skal opfylde DGU`s regler for logoreklamer på tøj.
Sponsorudvalg skal kontaktes inden henvendelse til sponsor.
Klublogo er obligatorisk.
Greenfee-kuverter Reklame på greefeekuverter pr. år.
Company Day Arrangeres

Yderligere oplysninger kan fås hos Sponsorudvalget

Fmd. Anders Michaelsen – Tlf.: 54 55 15 01, e-mail: [email protected] eller ved henvendelse til klubbens kontor – 5478 2655 – mellem 9 – 13.

Sponsorer