HUSK – sidste tilmelding til Regionsgolf er tirsdag den 12. januar 2021.
Tilmelding i den røde mappe, som ligger på skranken ved kontoret.