Info

Referat fra Baneudvalgsmøde d. 24. februar 2022 – Læs her
Referat fra Baneudvalgsmøde d. 28. oktober 2021 – Læs her
Referat fra Baneudvalgsmøde d. 11. august 2021 – Læs her
Referat fra Baneudvalgsmøde d. 26. maj 2021 – Læs her
Referat fra Baneudvalgsmøde d. 18.11.2020 – Læs her
Referat fra Baneudvalgsmødet d. 03.09.2020 – Læs her
Referat fra Baneudvalgsmødet d. 09.06.2020 – Læs her
Referat fra Baneudvalgsmødet d. 30.04.2020 – Læs her
Referat fra Baneudvalgsmødet d. 06.02,2020 –Læs her
Referat fra Baneudvalgsmødet d. 04.11.2019 – Læs her
Referat fra Baneudvalgsmødet d. 12.09.2019 – Læs her
Referat fra baneudvalgsmødet d. 10.10.2017 – Læs her
Referat fra baneudvalgsmødet d. 8.8.2017 – Læs her
Referat fra baneudvalgsødet d. 14.03.2017 – Læs her
Referat fra baneudvalgsmøde d. 10.01.2017 – Læs her
Referat fra baneudvalgsmøde d. 29.9.2016 – Læs her
Referat fra baneudvalgsmøde d. 13.5.2016 – Læs her
Referat fra baneudvalgsmøde d. 7.3.2016 – Læs her

 

Sponsorer