Eliteudvalg

Målsætningen for Eliteudvalget

Overordnet at fremme elitespillerens muligheder for at blive bedre, samt skabe rammer herfor. Skabe relationer til andre i klubben, samt skabe forståelse for elite afdelingen og dens plads i klubben.

Fmd. Peter Buhl Skjold Mobil: 61 46 40 46
Mail: [email protected]
Iris Christoffersen Mobil: 22 74 90 13
Jesper Eriksen Mobil: 23 91 37 88
Poul Mathisen Mobil: 20 87 75 40
Kenneth Jørgensen Mobil: 22 61 80 07
Carsten Eichild Mobil: 21 27 17 06
Casper Buchholtz Mobil: 24 78 71 21

 

Sponsorer