Ungdomsudvalg

Fmd.
Helle R. Nielsen
Telefon: 54 78 40 49
Mobil: 51 82 40 49
Mail: [email protected]
Claus Bo Jensen Telefon: 61 54 07 73
Kirsten Frederiksen  Telefon: 25 36 68 87
Casper Buchholtz Telefon: 24 78 71 21
Thomas Greisgaard Larsen Telefon: 27 82 17 29

Peter Buhl Skjold

Telefon: 61 46 40 46

 

Sponsorer