Regelundervisning

Regel- og ettikette undervisning ligger ikke klar for 2020 endnu.
Det vil blive meddelt en torsdag, hvordan det vil foregå.

Tidligere:
Juniorer der skal have “det gule kort”, skal deltage i regelundervisning sammen med voksne spillere. Dog skal en juniorspiller følges med en voksen evt. en forældre.

Det fremgår af opslag på Begyndertavlen, hvornår der er regelundervisning. Undervisningen foregår på torsdage kl. 19 og varer ca. 2 timer ude på banen.

Husk evt. tøj som passer til vejret.

Sponsorer