På grund af smittetryk og stigningen i smitterisikoen finder bestyrelsen det uansvarligt at samle ca. 150 medlemmer til genralforsamlingen den 8. oktober 2020 kl . 19:00 i Maribo Hallen. DERFOR UDSÆTTES GENERALFORSAMLINGNEN.