Ordens- og adfærdsregler

Ordens- og adfærdsregler

Golfbanen er et offentligt areal, og spillere skal vise det størst mulige hensyn over for personer, der færdes på arealet. På arealer med nedsat oversigt, skal der udvises ekstra forsigtighed.

Det er ikke tilladt at starte på hul 10 i weekender og på helligdage.

Der må ikke drives ud fra hul 10, når der er spillere på green på hul 18.

Du må ikke gå på greens på hul 9 og 17, når spillere er ved og slå ud fra teestederne på hul 1 og 16.

Der må udelukkende anvendes fodtøj med soft-spikes på såvel banen som i klubhuset.

Der må kun anvendes træ-tee`s på banen. Knækket tee`s skal samles op og lægges i skraldespand.

Det er forbudt at smide affald herunder cigaretskod og papir på banen.

Hver spiller skal medføre sit eget golfudstyr på banen – foursome undtaget.

Hunde må kun medtages i snor på banen dog ikke i tællende matcher.

Driving range bolde må kun anvendes på driving range og indspilsgreenen.

Putting greens må ikke anvendes til pitch indspil.

I omklædningsrummet må kun opbevares tøj og fodtøj, mens man opholder sig på klubbens område.

Medbragte drikkevarer må ikke drikkes på klubhusets område.

Adfærd og ansvarlighed.

Vis hensyn og ansvarlighed overfor andre medlemmer, gæster, banepersonel og øvrige ansatte samt frivillige medhjælpere, og bidrag selv aktivt til, at alle får en god oplevelse på golfklubbens område.  
Have en ansvarlig adfærd, hvor konstruktiv kritik kan fremme en god udvikling, mens en negativ omtale/kritik kan skade samarbejdet i klubben og klubbens gode renomme.

Såvel personale, banekontrol, frivillige og herunder bestyrelsen bidrager til, at golfklubbens bygninger og områder fremstår som et attraktivt sted for alle.    
Derfor anmodes alle om, at henstillinger fra bl.a. banekontrol og ovenstående regler respekteres, så alle – såvel gæster som medlemmer – må få den fulde glæde af golf spillet.

Overtrædelse af ovenstående samt DGU´s golf- og etiketteregler kan medføre sanktion fra bestyrelsen i form af advarsel eller bortvisning fra banen. I særlige tilfælde skriftlig påtale eller karantæne.

Bestyrelsen for Maribo Sø Golfklub den 20.01.2020

Sponsorer