Ordensregler

Ordensregler Maribo Sø Golfklub.

Golfbanen er et offentlig areal og spillere skal vise det størst mulige hensyn over for personer, der færdes på arealet. På arealer med nedsat oversigt, skal der udvises ekstra forsigtighed.

Det er ikke tilladt og starte på hul 10 i weekender og på helligedage.

Vis hensyn overfor andre medlemmer, gæster, banepersonalet, klubhuset og baneanlægget.

Der må ikke drives ud fra hul 10 når der er spillere på green på hul 18.

Du må ikke gå greens på hul 9 og 17 når der er spillere der er ved og slå ud fra teestederne på hul 1 og 16.

Der må udelukkende anvendes fodtøj med soft-spikes på såvel banen som i klubhuset.

Der må kun anvendes træ-tee`s på banen. Knækket tee`s skal samles op og lægges i skraldespand.

Det er forbudt og smide cigaretskod og papir på banen.

Hver spiller skal medføre sit eget golfudstyr på banen – foursome undtaget.

Hunde må kun medtages i snor på banen dog ikke i tællende matcher.

Driving range bolde må kun anvendes på driving range og øve indspilsgreenen.

Putting green må ikke anvendes til pitch indspil.

I omklædningsrummet må kun opbevares tøj og fodtøj medens man opholder sig på klubbens om-råde.

Medbragte drikkevarer må ikke drikkes på klubhusets område.

Overtrædelse af ordensreglerne samt DGU´s golf- og etiketteregler vil medføre sanktion i form af advarsel eller bortvisning fra banen. I særlige tilfælde skriftlig påtale eller karantæne.

Desuden gøres opmærksom på, at der udøves banekontrol, og at eventuelle henstillinger fra denne skal følges.

Vi anmoder om, at ovenstående må blive respekteret, så alle – såvel gæster som medlemmer – må få den fulde glæde af golfspillet.

Bestyrelsen for Maribo Sø Golfklub, den 2. marts 2009.

Sponsorer