Hole in One

Tillykke med Hole in One i Maribo Sø Golfklub

Medlems nr. Navn Hul Dato/år
69-62 Jan Christiansen 6 3. juni 2019
69-948 Frederik Luttichau 12 28. maj 2019
69-1371 Inger Eriksen 6 18. maj 2019
69-658 Søren Bredsgaard 6 15. august 2018
69-1378 Bent Rasmussen 17 20. juni 2018
69-409 Kirsten Mikuta Frederiksen 6 5. juni 2018
69-1423 Jørgen Frederiksen 6 8. juni 2017
69-761 John Petersen 12 13. august 2016
69-977 Brian Trillingsgaard 9 10. juni 2016
69-1727 Jesper Wæver 12 9. april 2016
69-164 Peter Skjold 6 25. oktober 2015
190-1746 Sebastian Lohmann 12 10. august 2015
69-305 Kirsten Christensen 17 26. maj 2015
69-983 Pia Toft 12 4. maj 2014
69-59 Jens Sindberg Eriksen 6 28. april 2013
69-1350 Jesper Smidt 12 3. juni 2012
69-552 Birthe Birling 6 1. maj 2012
69-1140 Jørn Eli Nielsen 6 25. april 2012
69-91 Jens Ødegaard 6 12. april 2011
69-1583 Egon Justesen 6 12. april 2011
69-970 Alexander Jensen 6 12. marts 2011
69-118 Gyda Kelø 6 25. september 2010
69-788 Børge Sundstrand 12 23. augusr 2010
69-1239 Christian Hemmingsen 9 15. august 2010
69-1100 Jens Kozeluh 12 3. juli 2010
69-268 Thomas Ahmt Larsen 12 3. april 2010
69-249 Jørgen Kelø 12 19. september 2009
69-1482 Michael Kofoed 6 18. juni 2009
Gl. forni Rune Christensen 8 2008
Gl. forni Steen Bisgaard 3 2008
Gl. bagni Annelise Poulsen 15 2008
Gl. forni Ole Løje Hansen 8 2008
Gl. forni Steen Bertram-Jakobsen 8 2008
Gl. bagni Poul Mathiesen 18 2008
Gl. bagni Troels Andersen 15 2007
Gl. forni Erik Hansen 3 2007
Gl. bagni Erik Rask 15 2006
Gl. forni Lis Norit 8 2006
Gl. bagni Kurt Bruun 15 2006
Gl. forni Lone Faber 8 2005
Gl. bagni Susanne Rasmussen 15 2004
Gl. forni Ole Hector Larsen 3 2003
Gl. bagni Peter Skjold 15 2003
Gl. forni Egon Jensen 8 2003
Gl. bagni Teres Bild 15 2003
Gl. bagni Finn Sørensen 15 2003
Gl. bagni Aksel Nielsen 15 2003
Gl. forni Klaus Larsen 8 2002
Gl. bagni Anders Maj 15 2002
Gl. forni Niels Gram 8 2002
Gl. bagni Niels Gram 18 2002
Gl. bagni Roland Jönsson 15 2001
Gl. forni Vagn Due Hansen 3 2000
Gl. forni Peter Norgreen 8 1999
Gl. bagni Jan Andersen 15 1999
Gl. forni Frank Larsen 3 1999
Gl. forni Anne Lise Becker 8 1998
Gl. bagni Allan Gram 18 1998
Gl. bagni Morten Møller Jensen 15 1998
Gl. forni Hans Erik Albertsen 8 1998
Gl. bagni Hans Backner 15 1998
Gl. bagni Lis Eilskov Jensen 18 1996
Gl. forni Finn Sørensen 8 1995

Sponsorer