Introudvalg

Fmd.
Niels-Erik Sakariassen
Mobil: 24 59 93 16
Mail: [email protected]
Næstfmd.
Unna Nielsen
Mobil: 20 44 62 94
Mail: [email protected]
Kasserer
Niels Rasmussen
Mobil: 26 57 48 08
Mail: [email protected]
Sekretær
Inger Eriksen
Mobil: 23 37 58 14
Mail: [email protected]
Bent Ole Andersen Mobil: 29 70 95 93
Kirsten Nyborg Mobil: 41 50 52 38
Erling Olesen Mobil: 40 80 75 54
Jannie Lund Bjørk Mobil; 31 50 12 22

 

Sponsorer