Generalforsamling

Maribo Sø Golfklub
Torsdag d.19. marts 2020 kl. 19.00
på Hotel Søpark, Maribo.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

P.b.v.
Lars Nøhr

Vedtægterne kan læses på hjemmesiden www.maribogolf.dk
under Klubben og Udvalg.